🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Suggesties & Klachten

Wanneer je ontevreden bent, stellen we het op prijs dat je dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van de onvrede, dan kunnen wij proberen het samen op te lossen. Je kan de klacht of het compliment kenbaar maken d.m.v. onderstaand formulier. Je mag het ook altijd met één van onze medewerkers bespreken. Nadat wij het formulier hebben ontvangen nemen we contact met je op.


Is dit lastig voor je of kom je er met ons niet uit, dan kun je jouw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Als praktijk zijn we aangesloten bij SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Je kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Werkwijze na indienen klacht bij huisarts

  1. De klacht wordt ingediend bij een medewerker (huisarts, assistente of praktijkondersteuner).
  2. De medewerker vult vervolgens een intern registratieformulier in en meldt dit dezelfde dag bij de desbetreffende huisarts. Je ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging met een termijn waarin de klacht behandeld zal worden.
  3. De desbetreffende huisarts belt je binnen enkele werkdagen op.
  4. De desbetreffende huisarts bespreekt de klacht met de betrokken medewerker(s).
  5. Samen bepalen ze of- en welke actie nodig is om de klacht af te handelen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.
  6. De huisarts of doktersassistente stuurt je hierna een bericht over de afhandeling van de klacht.
  7. Is de klacht naar tevredenheid van jou opgelost, dan wordt het registratieformulier bewaard en is de klacht afgehandeld.