🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

De praktijk

Wat zijn de contactgegevens van mijn praktijk?
Adres Huisartsenpraktijk De Vier Kwartieren
Tel: 0411-685555
Oisterwijkstraat 2
5283 CN Boxtel

Intercollegiaal zorg e-mailadres Dit e-mailadres is NIET voor patiënten huisartsenpraktijkdevierkwartieren@zorgmail.nl
Wat zijn de openingstijden van de praktijk?
Maandag 8:00 - 17:00
Dinsdag 8:00 - 17:00
Woensdag 8:00 - 17:00
Donderdag 8:00 - 17:00
Vrijdag 8:00 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Tussen 13.00 uur en 14.00 uur alleen bereikbaar voor spoed.
Hoe kan ik de praktijk bereiken?

Wil je een afspraak inplannen, een vraag stellen aan de huisarts of inzage in je dossier? Doe dit dan eenvoudig online in jouw portaal. Waar en wanneer je maar wilt. Zonder wachtrij aan de telefoon. Kom je er niet uit? Bel ons op 0411 685 555.

Ik wil mijn contactgegevens laten aanpassen

Ben je verhuisd en wil je een adreswijziging doorgeven? Of heb je een nieuw telefoonnummer of e-mailadres? Geef dit dan eenvoudig online door via jouw portaal.

Ik wil overstappen naar een andere huisarts

Indien je naar een andere huisarts wilt overstappen dan sturen wij je medische dossier (en dat van je minderjarige kinderen) op via een beveiligde internetverbinding naar jouw nieuwe huisarts. Hier hoef jij verder niets voor te doen. Wel is het belangrijk dat je jezelf bij ons uitschrijft door contact op te nemen met onze assistente (0411 685 555) en dus toestemming geeft het dossier te sturen. Op het moment dat het dossier verstuurd is ben je bij ons uitgeschreven.

Ik heb een klacht over mijn huisarts

Wanneer je ontevreden bent, stellen we het op prijs dat je dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van de onvrede, dan kunnen wij proberen het samen op te lossen. Je kan de klacht of het compliment kenbaar maken d.m.v. dit klachtenformulier. Je mag het ook altijd met één van onze medewerkers bespreken. Nadat wij het formulier hebben ontvangen nemen we contact met je op.


Is dit lastig voor je of kom je er met ons niet uit, dan kun je jouw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Als praktijk zijn we aangesloten bij SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Je kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.


Ga naar klachtenformulier

Ik heb een vervolgonderzoek, wat kost dat?

Heb je een vervolgonderzoek nodig? Vaak vallen de kosten hiervan onder je zorgverzekering. Het kan zijn dat je verzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis waarmee je een afspraak hebt. In dat geval vergoed je zorgverzekering niet alle kosten. Heb je vragen over de vergoeding van de kosten? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar voordat je naar de afspraak gaat.  

Wat zijn de kosten voor gemoedsbezwaarden?

Mocht je om godsdienstige reden niet verzekerd zijn, dan is dit wellicht al bij ons bekend. Je staat dan geregistreerd als "gemoedsbezwaarde”. Wij brengen geen inschrijftarief in rekening maar hanteren de hieronder genoemde bedragen.


Prestatiebeschrijving
Tarief
Consult korter dan 5 min
€ 19,56
Consult 5 min tot 20 min
€ 39,12
Consult 20 min en langer
€ 78,25
Visite korter dan 20 min
€ 58,69
Visite 20 min en langer
€ 97,81
Vaccinatie / injecties
€ 19,56
LaboratoriumonderzoekKostprijs
EntstoffenKostprijs
Moet ik ook van apotheek overstappen als ik overstap van huisarts?

Als je wisselt van huisarts is het vaak ook nodig om te wisselen van apotheek. Geef aan je huisarts door bij welke apotheek je ingeschreven staat. Het is wel belangrijk dat je jezelf uitschrijft bij de oude apotheek.

Ik heb een andere zorgverzekeraar, wat nu?

Dit hoef je niet zelf door te geven aan de huisarts, en ook niet aan alle andere zorgaanbieders zoals fysiotherapeuten en ziekenhuizen. Wij zijn namelijk aangesloten op de database VECOZO en krijgen deze wijziging automatisch in ons syteem. Daarnaast doen wij een check op verzekeringsrecht, de COV-check, voordat we facturen opsturen naar de verzekeraar.

Wat wordt door mijn zorgverzekering vergoed aan huisartsenzorg?

Een bezoek aan de huisarts wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Je hoeft hier dus helemaal niets zelf voor te betalen. Dat geldt voor een afspraak (consult) bij de huisarts, maar ook voor een telefonisch consult. Je betaalt voor een afspraak bij je huisarts ook nooit je eigen risico. Als er onderzoek nodig is zoals bloedprikken, een foto of een doorverwijzing vallen de kosten die daarvoor worden gemaakt wel onder het eigen risico.

Wat als ik niet verzekerd ben?

Als je als patiënt bij ons ingeschreven staat, maar bij controle niet bekend bent bij een verzekeringsmaatschappij, dan word je verzocht het consult contant of per pin te betalen. Na betaling krijg je een factuur. Deze kun je bij de verzekering, als je die toch hebt, indienen met het verzoek het consult aan je terug te betalen. Dit geldt ook voor als je een buitenlandse verzekering hebt, je draagt zelf zorg voor de nabetaling.

Ik zie bij een declaratie van de zorgverzekering ‘zorggroep’ staan, wat is dat?

De huisarts is aangesloten bij de zorggroep JBH of BiB. Dit is een samenwerkingsverband van huisartsen in de regio. De groep is gespecialiseerd in de behandeling en organisatie van chronische ziekten in de eerste lijn. Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de zorg voor diabetes- en astma-/copd patiënten en mensen met een hart- en vaatziekte. Daarnaast ondersteunt de zorggroep de huisartsen bij de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met psychische problematiek.


Uiteraard staan bij de behandeling van chronische ziekten in de huisartsenpraktijken de protocollen uit de zorgstandaarden centraal, echter zonder dat het 'kookboekgeneeskunde' wordt: individuele 'zorg op maat' is het centrale thema.

Welke huisregels gelden er in de praktijk?
Huisregels huisartsenpraktijk De Vier Kwartieren

U bent van harte welkom bij huisartsenpraktijk De Vier Kwartieren. Om ons werk goed te kunnen doen zijn er praktijkregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onderstaande regels.

• Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen
• Agressief gedrag wordt niet getolereerd
• Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy
• Geen gesprekken verstoren of hinderen
• Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan
• Wapenbezit is niet toegestaan
• Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan
• Roken is in het pand verboden
• Huisdieren (met uitzondering van hulphonden) zijn niet toegestaan
• Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken
• Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd
• Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken cq. rekken geplaats te worden
• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein
• Medewerkers gaan vertrouwelijk om met gegevens van patiënten (zie ons privacyreglement op de website)
• Klachten kunt u melden bij uw huisarts of een klachtenformulier aanvragen bij de assistente of downloaden via de website
• Alle spreekuren zijn op afspraak
• Een afspraak die u maakt is tien minuten. Indien u meerdere klachten heeft, dient u dit van te voren door te geven bij het maken van de afspraak, zodat er langer tijd voor u gereserveerd kan worden
• Als u verhinderd bent of niet op tijd op de afspraak kunt verschijnen vragen wij u dit aan ons door te geven. Het gebeurt nogal eens dat patiënten niet op komen dagen op het afgesproken tijdstip. Dit is vervelend voor andere mensen die daardoor niet bij hun arts terecht kunnen.


Wij hopen dat zowel voor u als voor ons met deze regels een optimale werksfeer zal blijven bestaan. Heeft u op-, aanmerkingen of suggesties, dan horen wij die graag.
Hoe gaan we in de praktijk om met agressie en geweld?
Agressie en geweld in de praktijk

Helaas krijgen we steeds vaker te maken met agressie en geweld in de huisartsenpraktijk of tijdens de waarneemdienst. Dit kan zich uiten in schelden en beledigen tot bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Voor diegene die deze agressieve uiting moet incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend. Daarom tolereren wij geen enkele vorm van agressie tegen één van onze medewerkers. Alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, wordt schriftelijk vastgelegd en besproken binnen het team. De huisarts en/of hoofdbehandelaar zal de situatie beoordelen en eventueel maatregelen treffen. Dit houdt het volgende in:
• De desbetreffende persoon dient zijn excuses te maken aan de betrokken medewerker.
• De politie kan ingeschakeld worden indien dit noodzakelijk is
• Bij herhaaldelijke voorvallen of zeer ernstige bedreigingen wordt er besloten om de desbetreffende patiënt niet langer te accepteren en wordt uit de praktijk verwijderd.
Een wederzijdse respectvolle relatie is voor u en ons van grootste belang. Bij een meningsverschil of onvrede over de aangeboden zorg of behandeling, willen wij u vragen dit met de desbetreffende zorgverlener te bespreken. Dit is in uw belang, maar ook in dat van ons. Via de praktijkassistente kunt een gesprek aanvragen met de betrokken medewerker(s). Ook kunt u ons schriftelijk op de hoogte brengen door het klachtenformulier te raadplegen op de website of te vragen aan de balie. Op deze manier kunt u ons op de hoogte brengen van uw agitaties . Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om samen naar een oplossing te zoeken.Bron: Inspectie SZW Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2012) Huisartsen: agressie en geweld bij huisartsenpraktijken en huisartsenposten. 9 juli 2012.